Accountantskantoor Voorne-Putten

Thuis in de dynamische agrarische sector

Accountant voor de agrarische sector met bedrijfsadvies

Wilt u ook al uw fiscaal voordeel volledig benutten? Wilt u dat er meegedacht wordt over de ontwikkeling van uw onderneming en dat er nauwkeurige verantwoording afgelegd wordt tegenover de Belastingdienst over uw financiën?

Sinds 1996 heeft Accountskantoor Voorne-Putten zich gespecialiseerd in de boekhoudkundige en fiscale complexiteit van de land- en tuinbouwsector. Hierdoor hebben we een grote klantenportefeuille opgebouwd in de agrarische sector.

We beschikken ook over een benchmarksysteem om uw bedrijf te spiegelen aan collega bedrijven. Op deze manier wordt duidelijk wat er goed gaat en wat er wellicht beter kan. Waardevolle informatie voor verbetering van uw bedrijfsvoering!

Ing. Jan-Kees Wielhouwer partner Accountantskantoor Voorne-Putten
Passie voor agrarisch ondernemen
Ing. Jan-Kees Wielhouwer

Specialistische kennis met verstand van het boerenbedrijf

Thuis in de agrarische sector

Naast de diensten die u van een accountant mag verwachten - zoals het gedeeltelijk of volledig ontlasten van de financiële administratie, het verzorgen van belastingaangiften en het geven van fiscaal advies - denken onze accountants ook graag met u mee, staan we samen ‘met onze voeten in de klei’ en zijn we graag uw sparringpartner om bij te dragen aan de groei en het succes van uw onderneming.

Op deze manier weten we wat er speelt in uw branche en kennen we de nieuwste trends en innovaties. We kijken bijvoorbeeld naar de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Verder zijn we op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving en hebben we veel ervaring met bedrijfsovernames. Denk ook aan specifieke onderwerpen zoals de landbouwvrijstelling en betalingsrechten.

Onze adviseurs zijn deskundig op het vlak van bedrijfsfinanciering en begeleiding bij investeringsplannen. Zeker vandaag de dag vraagt dit een gedegen voorbereiding in de vorm van een businessplan waarin met alle scenario’s rekening gehouden wordt. En als het een periode minder gaat met het bedrijf of de branche dan kunnen onze mensen passende begeleiding bieden.

De complexiteit van bedrijfsovernames

Wij zorgen ervoor dat u uw bedrijf met een gerust hart kunt overdragen aan uw zoon of dochter of een opvolger daarbuiten.

Onze accountants zijn van vele markten thuis. Eén van onze specialiteiten is het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van bedrijfsovernames in de agrarische sector. De overname van uw boerenbedrijf is complex door de grote belangen en kleine rendementen. Dit vraagt specialistische kennis. Onze accountants en adviseurs staan voor u klaar.

We benutten de fiscale ruimte om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. Afhankelijk van uw bedrijf kijken onze accountants naar landbouwvrijstelling, herwaardering van landbouwgronden en de bedrijfsoverdrachtfaciliteit (B.O.F.). Als u het goed aanpakt verdient dit zich terug.

Heeft u interesse in onze diensten?

Neem dan contact op via 0181-39 10 10

Dienstenaanbod Accountskantoor Voorne-Putten

Accountancy

 • Administratie verwerken
 • Controle administratie
 • Jaarrekening
 • Online boekhouden

Belastingadvies

 • Salarisadministratie
 • Belastingaangiften
 • Fiscaal advies
 • BTW advies

Advies en support

 • Subsidies
 • Fusies en overnames
 • Rechtsvormkeuze
 • Vermogensplanning
Accountantskantoor Voorne-Putten
 • Rijksstraatweg 247A
 • 3222 KE Hellevoetssluis
 • 0181-391 010
 • infoacvp.nl
 • Geef locatie weer